Tidtabell Malmö - Trälleborg - Rydsgård sommaren 1925

Tidtabell ur Sv Kommunikationer sommaren 1925.
Stationsnamnen är "klickbara"

MTJ

Copyright © Stig Lundin 2005