Södervärn station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan 1968

Länk till hitta.se


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Södervärn: Sida 1 Trafik

Karta MYJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009