Skivarp station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan 1970
Länk till hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hus 9

Skivarp: Sida 1 Trafik

Karta TRJ linje

Copyright © Stig Lundin 2013