Skarhult station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan 1970Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Skarhult: Sida 1 Trafik

Karta YEJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009