Tomelilla station
Bjärsjölagård (YEJ)
Sjöbo (MSJ)
*
S:t Olof (YBJ)
Gärsnäs (MSJ)
Köpingebro (YEJ)

28 km från Bjärsjölagård 12 km från Köpingebro 16 km från S:t Olof 20 km från Sjöbo 16 km från Gärsnäs Km 56,494 YEJ
Km 69,280 MSJ
Tomelilla förs


Järnväg
YEJ: Öppnad 1866. Till SJ 1941. Godstrafiken norrut nedlagd 1975, persontrafiken 1981. Uppriven norrut 1984.
CTJ: Öppnad 1882. Till MöToJ 1896. Till SJ 1943.
MöToJ: Öppnad 1893. Till SJ 1943. Nedlagd 1970.
YBJ: Öppnad 1901. Till SJ 1941. Persontrafiken nedlagd 1947, godstrafiken 1954


Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stins -1912.., 6 kl ..1918-1936.., SJ: 3 kl 1941-1948, stins23 1948-1957, Ao17 1957-1959, Ao16 1960-1962.., kvar 1972
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1865-1872>
Jacob Nilsson
1838
Lantbrukare1873-1893 Emanuel Fehrnström 1834 Stf Askeröd 1868
Stf Lövestad 1893

1893-1912> Nils Thorsson 1859 Sts 1881


1915-1944 Kjell Wollter 1879
Pension 1944


1944-1950 Thure Cato 18881950-1956 Erik Lindell 1895
Stf Sölvesborg 1956

1956-1959 F T Weddigh 1894
Pension 1959

1960-1963> E O Blomgren 1898 Stf Skurup 1953

Tomelilla: Sida 2 Trafik YEJ tidtab 1912 MSJ tidtab 1912 YBJ tidtab 1912YEJ tidtab 1925 MSJ tidtab 1925 YBJ tidtab 1925

YEJ * MSJ * YBJ * Karta: YEJ linje , MSJ linje , YBJ linje

Copyright © Stig Lundin 2004-2014