HKJ


Smalspårig järnväg från Hönshylte till Kvarnamåla öppnad för trafik 1900. xx km lång. Till SJ 1943.


VTJ * KVBJ 

Copyright © Stig Lundin 2006-2009