Kopparberg station
Ställdalen
* Bånghammar

43 km från Ludvika 55 km från VannebodaJärnväg
Öppnad 1873. Eldrift 1955.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
Stins ..1874-1912.., 6 kl ..1918-1948..
År Namn Född Tidigare Senare

1874-1886>
K A Ruhlin
1847
Stf Gusselby 72


1893-1912> Oscar Ekendahl 1854 Stf Rällså 79

1916 August Bern 1873
Stf Grängesberg 16
1916-1930> Erik Hallbeck 1880 Sts 98

1945-1947
Gustaf Blom
1903

Stf Eskilstuna C 47
1947-1948>
C E B Olsson
1900
Sts 41


Kopparberg: Allmänt Bangård Trafik Tidtab 1912 Tidtab 1925

FLJ * Karta FLJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2004-2009