Gullträsk station, sida 2


Ekonomiska kartan 1950

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Gullträsk: Sida 1 Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2011