Lakaträsk station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 1 anställd, 8 resande och 2 ton gods.
År 1904: 5 anställda, 15 resande och 2 ton gods.
År 1911: 3 anställda, 14 tåg, 14 resande, 6 ton gods och 101 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 4 anställda, 11 tåg, 11 avg resande, 15 ton gods och 8 till- o frånk godsvagnar.
Lakaträsk: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005