Linaälv station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 1 anställd, 9 tåg, 6 avg resande, 3 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
Linaälv: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005