Riksgränsen station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 18 anställda, 22 tåg, 8 avg resande, 9968 ton gods och 587 till- o frånk godsvagnar.
Riksgränsen: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005