Sandträsk station, sida 2Ekonomiska kartan 1950


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Sandträsk: Sida 1 Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2011