Sandträsk station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 1 anställd, 12 resande och 3 ton gods.
År 1904: 4 anställda, 11 resande och 8 ton gods.
År 1911: 3 anställda, 14 tåg, 7 resande, 3 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn.
År 1922: 3 anställda, 11 tåg, 9 avg resande, 7 ton gods och 3 till- o frånk godsvagnar.
Sandträsk: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005