Sunderby - N Sunderbyn station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 1 anställd, 36 resande och 1 ton gods.
År 1922: 4 anställda, 15 tåg, 58 avg resande, 12 ton gods och 3 till- o frånk godsvagnar.
Sunderby-N Sunderbyn: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005