Torneträsk station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 3 anställda, 22 tåg, 2 avg resande, 0 ton gods och 0 till- o frånk godsvagnar
Torneträsk: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005