Järpen station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 11 anställda, 83 resande och 99 ton gods.
År 1904: 11 anställda, 88 resande och 130 ton gods.
År 1911: 10 anställda, 7 tåg, 83 resande, 156 ton gods och 42 till- o frånk godsvagnar 
År 1922: 7 anställda, 7 tåg, 36 avg resande, 120 ton gods och 46 till- o frånk godsvagnar.
Järpen: Allmänt Bangård Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2005