Mattmar station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 2 anställda, 73 resande och 10 ton gods.
År 1904: 3 anställda, 80 resande och 18 ton gods.
År 1911: 3 anställda, 7 tåg, 60 resande, 21 ton gods och 3 till- o frånk godsvagnar
År 1922: 3 anställda, 7 tåg, 19 avg resande, 90 ton gods och 13 till- o frånk godsvagnar
Mattmar: Allmänt Bangård Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2005