Anundsjö station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 4 anställda, 35 resande och 19 ton gods.
 
 
Anundsjö: Allmänt Bangård Trafik

Stambanan genom övre Norrland

Copyright © Stig Lundin 2005