Ekträsk station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 1 anställd, 6 resande och 21 ton gods (mest trävirke).
 
 
Ekträsk: Allmänt Bangård Trafik

Stambanan genom övre Norrland

Copyright © Stig Lundin 2005