Hörnsjö station
Nyåker
* Degermyr

97 km från Mellansel 23 km från Vännäs Km 834,451
förs


David Larsson; HörnsjöJärnväg 
Öppnad 1891. Eldrift 1941.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
6 kl ..1900-1942.., 7 kl ..1943-1947.., stm18 1948-1952, stm20 1952-1956, stm17 1956-1957
Post ..1913-1954..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm1891-1911 Johan Ludvig Molin 1848 StkfmMärsta
Pension 1911
1928

1911-1914 Carl Robert Hildebrand 1872 Stf Stordalen 1908 ---
1914

1915-1917 Ivar Högberg 1865
Stf Sällinge 1917 1940

1917-1921 Henning Lindeberg 1879
Stf Solberga 1921 1967

1922-1928 Oscar Therén 1875 Stf Ekträsk 1920 Stf Ragunda 1928  1945

1928-1935 Knut Ahlström 1880 Knt 1913 Stf Vittinge 1935 1950

1935-1941 A G Törnqvist 1878 Knt 1914 Pension 1941

1941-1943 Georg Nyman 1886 Knt Jörn 1917
Stf Gammelstad 1943 1953

1943-1946 Eric Cederholm 1893 Knt 1919 Stf Gistad 1946 1980

1946-1950 Albin Lindgren 1894 Knt 1938 Stf Karungi 1950

1950-1953 Vilhelm Nilsson 18921953-1956 Bror Gidlöw 1893 Stf Erikslund 1947 Pension 1956 1965

1956-1957> H M Nyqvist 1907 Stf Åsträsk 1953

Hörnsjö: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Stambanan genom övre Norrland

Copyright © Stig Lundin 2004-2015