Medle station, sida 2


Ekonomiska kartan 1957
Länk till Medle på hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Medle: Sida 1 Trafik

Bastuträsk - Skelleftehamn

Copyright © Stig Lundin 2011