Söderhamn station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 25 anställda, 225 resande och 267 ton gods.
År 1900: 30 anställda, 308 resande och 311 ton gods.
År 1922: 39 anställda, 27 tåg, 106 avg resande, 302 ton gods och 168 till- o frånk godsvagnar.
Söderhamn: Allmänt Bangård Trafik

Kilafors-Söderhamn

Copyright © Stig Lundin 2005