Sundsvall västra station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 3 anställda, 18 resande och - ton gods.
År 1904: 2 anställda, 26 resande och 0 ton gods.
År 1911: 2 anställda, 11 tåg, 35 resande, 0 ton gods och 0 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 2 anställda, 14 tåg, 31 avg resande, 1 ton gods och 0 till- o frånk godsvagnar.
Sundsvall västra: Allmänt Bangård Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2005