Nydqvist & Holm


En stor del av ångloken vid de svenska järnvägarna var tillverkade vid Nydqvist & Holms verkstäder i Trollhättan. Under åren 1865-1953 tillverkades närmare 2000 ånglok i Trollhättan.

Till viss del var det byggandet av Trollhätte kanal och Göta kanal som satte fart på industriutvecklingen i Sverige. Redan 1822 anlades Motala verkstad av Göta Kanalbolag i samband med kanalbygget, och 25 år senare grundades Trollhättans Mekaniska Verkstad av herrar J M Lidström, J H A Nydqvist och C O Holm.

Trollhättans Mekaniska Verkstad anlades under åren 1847-1848, vid en tidpunkt då det s k industrisamhället började växa fram. Ångkraften hade börjat bli en faktor att räkna med, och vid den nya mekaniska verkstaden tillverkades bl a tröskverk, plogar, såg- och kvarnturbiner, trämassemaskiner, broar, ångsågar och lokomobiler.

Den första ångsågen levererades 1851. Under senare delen av 1850-talet och under 1860-talet tillverkades många stationära ångpannor och lokomobiler, men det skulle dröja till år 1865 innan det första ångloket såg dagens ljus i Trollhättan.
 
Loket "Trollhättan" var det första lok som byggdes av Nydqvist & Holm.

Loket "Trollhättan" vid Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg (UWHJ) var det första ånglok som tillverkades av Nydqvist & Holm. Loket beställdes som arbetslok till UWHJ banbyggnad, sedan major Claes Adelsköld vid ett besök i Rådanefors fått syn på en av de välgjorda lokomobiler som tillverkats i Trollhättan. Loket kom med pråm till Vänersborg den 23 december 1865. 

Den allmänna uppfattningen var annars att svenska verkstäder inte klarade av att bygga ånglok. Med loket "Trollhättan" visade dock herr Nydqvist, som hade erfarenhet från tyska lokverkstäder, att hans verkstad kunde leverera lok av god klass. Under åren 1866-1867 levererades ytterligare 7 st lok till UWHJ, och från 1868 fick man även, som enda verkstad i Sverige, leverera ånglok till SJ.

Trollhättans Mekaniska Verkstad år 1871.
Trollhättans Mek Verkstad startade sin produktion 1848. Till en början sysselsattes ca 50 man vid verkstaden, men redan efter några år började man bygga ut. År 1858 togs ett nytt gjuteri i drift, och 1865 byggdes ett nytt plåtslageri. 

Flertalet av de som anställdes vid verkstaden var relativt unga män utan riktig yrkeserfarenhet. Ett problem för den nya verkstaden var att hitta yrkeskunnigt folk, som kunde lära de yngre. Arbetstiden var lång, ofta upp emot 12 timmar per dag. Lördagar och helgdagsaftnar någon timme mindre.


B nr 8 gick i trafik till 1905. Loket skrotades 1909.
Så här såg de första loken vid SJ ut. Här ser vi B-loket nr 8 "Stockholm", tillverkat 1859 av Beyer, Peacock & C:o i England. Det var lok av denna typ som drog tågen på de SJ-trafikerade stambanorna under 1860- och 1870-talet. Loket "Stockholm" gick på linjen mellan Stockholm och Göteborg. 

Under åren 1868-69 levererade Nydqvist & Holm 5 st lok av denna modell till SJ. Det var loken nr 94-99 "Trollhättan", "Elfsborg", "Upsala", "Karlstad" och "Arvika". Detta var Trollhätteverkstadens första leverans till SJ.

Mer om Nydqvist & Holm


Stig Lundin järnvägs historia * NOHAB ångloklista

Copyright © Stig Lundin 1997