WBJ nr 1 "Warberg".

År 1863 öppnades en 42 km lång smalspårig järnväg från Herrljunga till Borås. Under många år måste därför allt gods till och från Borås lastas om i Herrljunga. 

År 1880 fick Borås normalspårig järnvägsförbindelse med Varberg. Till denna 84 km långa järnväg fick Nydqvist & Holm leverera 5 st tenderlok under åren 1878-80. Det första av dessa lok, WBJ nr 1 "Warberg" ses här på bild. Liknande lok köptes av Södra Dalarnes järnväg.

Kindsbanans lok nr 2 övertogs 1899 av Borås-Alvesta järnväg. Loket skrotades 1933.
Sedan Borås fått normalspårig järnvägsförbindelse dröjde det inte länge förrän nya järnvägsprojekt såg dagens ljus. En av dessa järnvägar var den 38 km långa Kinds Härads Järnväg, mellan Borås och Svenljunga. Här ses Kindsbanans lok nr 2 "Grefve E J Sparre", tillverkat av Nydqvist & Holm 1884. 

Kindsbanan hade 3 st lok av denna modell. Liknande lok, fastän smalspåriga, levererades 1884-85 till bl a Stockholm-Rimbo, Finspång-Norsholms, Länna-Norrtälje och Hjo-Stenstorps järnvägar.

SJ Kd 406 levererades 1891. Skrotat 1925.
Nydqvist & Holm fick under årens lopp ett antal stora lokbeställningar från SJ. Verkstaden i Trollhättan hade gott anseende, och flera enskilda järnvägar beställde också sina lok där. På 1880-talet levererades 15-20 lok per år. 

Med åren växte Nydqvist & Holm till en av landets största industrianläggningar. I början av 1900-talet hade man mer än 1000 anställda i Trollhättan. Efterfrågan på järnvägsmateriel hade ökat kraftigt under 1890-talet, och flera konkurrerande lokverkstäder etablerades just kring sekelskiftet.

Mer om Nydqvist & Holm


Stig Lundins historiska hemsida

Copyright © Stig Lundin 1997