Ulriksfors station, sida 2


Ekonomiska kartan 1970-1972

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Ulriksfors: Sida 1 Trafik

Inlandsbanan

Copyright © Stig Lundin 2008