Stig Lundin minns - började som busskonduktör


Upptäktsfärd i Sverige
*
Militärtjänsten


Efter studentexamen på våren 1963 var det meningen att jag ganska omgående skulle in i "lumpen". Militärtjänstgöringen blev dock uppskjuten ett år, till våren 1964. Frågan var vad jag skulle göra under detta år. På hösten 1963 sökte bussbolaget personal och jag gick dit och sökte tjänst som busskonduktör över vintern. Jag talade med kontrollör Folke Mellin, som ogärna ville anställa någon för så kort tid. Hur det var så fick jag ändå börja som busskonduktör. Vi var en väldigt sror kull, närmare 40 stycken, som skulle utbildas innan vintertrafiken började. Jag visste det mesta om busslinjerna och biljetterna innan, så redan efter några dagar kom jag ut som "färsking", dvs jag fick öva som konduktör under överinseende av en erfaren konduktör. Mitt första arbetspass var på linje 18 och det gick bra. När vintertrafiken började blev jag placerad på fast tjänst i E-gruppen. Det innebar att jag fick åka som konduktör på alla tvåmanslinjerna som då var linje 6, 12 och 18. Min bussförare var nr 49 Stig Jansson, som jobbat som elektriker tidigare. Själv hade jag nr 228. Till största delen åkte vi ihop, men vissa arbetspass fick jag åka med någon annan förare under några timmar. Jag hade en bra förare och det var mycket trevligt att få åka som busskonduktör och uppleva bussbolaget innifrån. Överlag var det bra arbetskamrater. Jag trivdes väldigt bra och min anställning varade inte bara över vintern, utan jag blev kvar i företaget i mer än 38 år, stötsta delen som deltidsanställd bussförare. På slutet var jag den som jobbat längst av de deltidsanställda, men det fanns lärare, flygtekniker och andra som kört buss på deltid i över 30 år. Jag ångrar absolut inte att jag började vid bussbolaget i väntan på militärtjänsten. Massor av trevliga arbetskamrater och bra passagerare.

På  våren 1964 var det så dags gör värnpliktstjänstgöringen vid S1 i Uppsala.


Upptäktsfärd i Sverige
*
Militärtjänsten
 Stig Lundin minns

Copyright © Stig Lundin 2013