Stig Lundin minns - militärtjänsten vid S1


Busskonduktör
*
SJK


På  våren 1964 var det så dags att göra värnpliktstjänstgöringen vid S1 i Uppsala. Vi höll mest på med telegrafi och radiokommunikation. Vi fick träna på att upprätta sambandsplatser ute i skogen, vilket innebar att man blev ganska duktig på att köra och backa med tunga fordon där det var tråmgt. För att vi skulle få bättre fysik var det ofta tvåmilamarsch på lördagsförmiddagarna, innan permisionen. Det var inte så populärt.


Busskonduktör
*
SJK
 Stig Lundin minns

Copyright © Stig Lundin 2013