Karta Kalmar - Sandbäckshult


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

KBJ utgick från Kalmar C, men lokstallar, förråd m m fanns vid Kalmar Västra. Från Kalmar V gick järnvägen över bördiga fält förbi Bergaby hållplats, som låg i en allé. Strax intill fanns Skälby lummiga kungsgård och lummiga parker. Efter 7 km kom man till Kläckeberga station som låg bland vackra björkängar vid Kläckeberga kyrka och säteri.

Järnvägen fortsatte genom fager odlad trakt förbi Förlösa station till Läckeby. Vid Läckeby fanns hotell och skjutsstation. Efter ytterligare 4 km kom man till Rockneby, centralort med flera handlande och hantverkare.

Från Rockneby gick KBJ genom lövmarker till Kåremo station och sedan vidare genom skogsmarker förbi Haraldsmåla till Ålem. Vid Ålem fanns järnvägshotell, gästgiveri, möbelfabrik, kvarn och fajansfabrik.

Från Ålem gick banan vidare norrut förbi Gunnarsmåla och över den där rätt breda och strida Alsterån. Utmed ån fanns flera kvarnar och sågar. Järnvägen böjde sedan av i NV riktning och följde ån nedanför den enbuskbevuxna ås på vilken landsvägen gick.

Efter 5 km kom man till Blomstermåla, beläget uppe på själva åsen. Vid Blomstermåla fanns fanérfabrik, havregryns- och möbelfabrik. Efter ytterligare 3 km var man framme i Sandbäckshult, föreningsstation med MÅJ. Här fanns järnvägshotell, kartongfabrik, läderfabrik och sågverk.


KBJ * Karta: KBJ linje , KTsJ linje , MÅJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2009