Werner Nilsson

Werner Nilsson, född 1881 i Ålem. KBJ: elev 1899, stf Tålebo 1902, stf Abbetorp 1905, stf Alsterbro 1905, stf Grönskåra 1913, stf Ålem 1915.

(Foto från Stationsföreståndarnas Porträttgalleri, 1933)


KBJ hemsida * KTsJ hemsida * MÅJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 2000