Gunnar Söderlund

Gunnar Söderlund, född 1901. KTsJ: elev 1918, KBJ: e stk 1925, stk 1928, MÅJ: stf Abbetorp 1929, stf Fagerhult 1930.

(Foto från Stationsföreståndarnas Porträttgalleri, 1933)


KBJ hemsida * KTsJ hemsida * MÅJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 2000