Gårdsjö station
VGJ
Älgarås
* Finnerödja

34 km från Moholm 17 km från Torved 23 km från Laxå Km 252,267
förs

Järnväg
Västra stambanan förbi Gårdsjö öppnades 1862, men då fanns inte någon station där. Gårdsjö blev hållplats 19xx och station 1908. Eldrift 1926. Dubbelspår norrut till Laxå 1943, söderut till Älgarås 1947.
VGJ öppnad 1910. Till SJ 1948. Omb till normalspår 1961.
Växellok
1 lokomotor ..1942-
Gårdsjö
Stationssamhälle med omkring 300 invånare i början av 1930-talet.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Stationsföreståndare:
6 kl 1908-1910, 5 kl 1910-1911, 4 kl 1912-1926, 3 kl 1926-1948, stins25 1948-1955, stins23 1955-1957, Ao17 1957-1961, Ao16 1961-1962, Ao13 1962-1963...  xst10 ..1965... 
Post ..1913-....., ej poststation ..1946-
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1908-1911 Johan Holmlin 1858 Kb 1901 Stf Tibro 1911
1912-1920 Gustaf Nitzén 1878 Sts 1905 Stf Vislanda 1920
1921-1924 Folke Palm 1878 Sts 1903 Uins Malmö 1924
1924-1931 Simon Lindholm 1877 Sts 1912 Stf Flen 1932
1931-1937 Robert Kumlien 1877 Stf Vingåker 1930

1937-1938 Sven Strömbom 1885 Stf Veinge 1936 Stf Norsholm 1938
1939-1941 Oscar Larsson 1883 Stf Järna 1936 Stf Ljusdal 1939
1941-1945 Isidor Belfrage 1884 Stf Gnesta 1939 Stf Hudiksvall 1945
1945-1950 Per Orrmark 1885 Stf Byvalla 1938 Pension 1950
1950-1955 S O Kullberg 1889


1955-1960 Yngve Frank 1921


1961-1962 vakant1962-1963.. J H B Larsson 1922


Gårdsjö: Sida 2 Trafik
VGJ tidtab 1912

VGJ tidtab 1925


Västra stambanan * VGJ

Copyright © Stig Lundin 2002-2014