Jönköping station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 48 anställda, 519 resande och 205 ton gods.
Jönköping: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005