Mullsjö station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 45 resande och 33 ton gods.
Mullsjö: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005