Vartofta station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1877-1882
Ekonomiska kartan


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin
Hus 9A
1864
Hus 9B
1871
Hus 9C
1889
Hus 9D
1922
Vartofta: Sida 1 Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011