Vartofta station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
SJ år 1896: 9 anställda, 55 resande och 17 ton gods.
SJ år 1911: 12 anställda, 11 tåg, 121 resande, 17 ton gods och 44 till- och frånkopplade godsvagnar.
Vartofta: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005