Billesholms gruva station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 11 anställda, 111 resande och 148 ton gods.
År 1900: 18 anställda, 142 resande och 97 ton gods.
Billesholms gruva: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005