Halmstad norra station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 2 anställda, 182 resande och 1 ton gods.
År 1900:
År 1904: 5 anställda, 198 resande och 1 ton gods.
Halmstad norra: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005