Kågeröd station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 3 anställda, 44 resande och 11 ton gods. 
År 1900: 3 anställda, 53 resande och 15 ton gods.
Kågeröd: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005