Lis - Lisbro station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: Sköts av banvakt, 15 resande och 4 ton gods. 
År 1900: 2 anställda, 16 resande och 4 ton gods.
År 1904: 2 anställda, 21 resande och 5 ton gods.
Lis-Lisbro: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005