Stävie - Stävieby station
Furulund
* Flädie

4 km från Kävlinge 20 km från Malmö
Km 279,623
förs
Byter namn från Stävie till Stävieby 1920

Järnväg
Malmö - Billesholms Järnväg (MBJ) öppnad 1886. Eldrift 1934.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
7 kl ..1899-1917, 6 kl 1917-1934, tpl 1934-1938, 7 kl 1938-1946, tpl 1947-1954, kplv 1954-1957..., hlp ..1962-......
Post ..1897-1950..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1886-1896
Olof Åkesson
1857

Stf Axelvold 1896


1896-1927> Johannes Andersson 1863 Stf Södervidinge 1886


1928-1933 Albert Lillieroos 1878 Knt 1920vakant
..1936-....... R E Johansson 18811938-1941 August Widengren 1888 Knt 1912 Stf Vittsjö 1941

1942-1946 Otto Pettersson 1883 Knt 1937 Pension 1946
1948- B S A Svensson 1919


Stävie: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Västkustbanan 

Copyright © Stig Lundin 2002-2015