Mofalla station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1877-1882
Ekonomiska kartan 1959
Länk till Mofalla på hitta.se


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Mofalla: Sida 1 Trafik

Karta HSJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2011