Stytrshult station, sida 2Häradsekonomiska kartan 18

Ekonomiska kartan 1955

Länk till hitta.se


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Styrshult: Sida 1 Trafik

Karta HSJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2011