Svensbro station, sida 2Häradsekonomiska kartan 18
Ekonomiska kartan 1959
Länk till Svensbro på hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Svensbro: Sida 1 Trafik

Karta HSJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2011