Svensbro station, sid 2

Här låg Svensbro station. Idag militär övningsbana. Bilden tagen i riktning från Stenstorp mot Hjo. Till vänster, vid de gula blommorna, låg stationshuset och banmästarens bostad. Bangården låg där övningsbanan nu går och längre ut i skogen till höger. Linjen mot Ekedalen och Tidaholm gick ut till höger.
Foto: Stig Lundin
Rester av vändskivekransen kan man fortfarande se i Svensbro. Det är länge sedan man vände några lok här. Vändskivan finns vid AGJ.
Foto: Stig Lundin
*

HSJ * Karta HSJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2002