Gärsnäs station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 2 anställda (1 knt, 1 tb), 37 tåg per dag. Under året: 4.067 sålda personbiljetter och 94 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 4.
Gärsnäs: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005