Rensjön station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 3 anställda, 22 tåg, 3 avg resande, 0 ton gods och 0 till- o frånk godsvagnar
Rensjön: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005