Karta Dannemora - Hargshamn


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926)

Dannemora gruvor var en viktig förutsättning för järnbruksrörelsen i norra Uppland. Genom DHJ kunde malm och träkol transporteras till vallonbruken i Österby, Gimo och Harg. De färdiga produkterna fördes sedan med tåg till hamnen i Hargshamn där de lastades om till båt för vidare färd ut i världen. En del stålämnen fördes åt andra hållet, till Dannemora där de lastades om till UGJ-vagnar. Under många år transporterades även stora mängder malm (slig) från Dannemora direkt till Hargshamn för export. 

Dannemora var till en början DHJ huvudstation. Där fanns lokstall och verkstad. En stor del av den åkande DHJ-personalen hade då Dannemora som hemvist (senare blev Gimo huvudstation).

Österby bruk var ett av de större vallonbruken i Uppland. Det var på 1600-talet som man rekryterade duktiga bruksarbetare från sydöstra Belgien, s k valloner, för att få fart på bruksrörelsen i bl a Österby. DHJ gick i utkanten av Österby, men från stationen ledde stickspår ner till bruket.

Från Österby fortsatte DHJ till stor del genom skog till Knaby. Från Knaby utgick en 8 km lång sidolinje till Ramhälls gruvor. DHJ fortsatte vidare genom stora skogar mot Gimo. I Gimo fanns järnbruk, sågverk och tegelbruk. Järnbruket avvecklades successivt, men masugnen var igång in på 1930-talet. Sågverket lades ner mot slutet av 1930-talet sedan Gimo-Österby sålt en stor del av sina skogar till Korsnäsbolaget. Som ersättning för de nedlagda industrierna etablerade Rockwool sig i Gimo och det var de omfattande transporterna till och från Rockwoolfabriken som gjorde att det blev treskensspår till Gimo i början av 1960-talet.

In på 1970-talet exporterades stora kvantiteter Dannemoramalm via Hargshamn. Hamnen tillhörde järnvägen och där fanns ett väl utbyggt spårsystem med små vändskivor och hamnmagasin. Senare byggdes en modern anläggning där smalspårsvagnarna lyftes och tippades ungefär som flaket på en lastbil.


DHJ * Karta: Norrmon-Lövstabruk , Faringe-Gimo

Copyright © Stig Lundin 1999-2009