DHJ

Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Dannemora gruvor förbi vallonbruken i Österby, Gimo och Harg till Hargshamn. Öppnad år 1878. 39 km lång. Sidolinje från Knaby till Ramhälls gruvor, 8 km. En typisk bruksbana med livlig godstrafik och ganska blygsam persontrafik. Ägdes av bruken.
1915 öppnades en 8 km lång sidolinje från Risinge söderut till sjön Vällen. 1918 öppnades ett 12 km långt bispår från Norrmon norrut till Vigelsbo gruvor. Detta spår förlängdes med ytterligare 17 km fram till Lövstabruk 1926. Samtidigt lades dock järnbruket i Lövstabruk ner, sedan hela järnbruksrörelsen i norra Uppland hamnat i kris. I den rekonstruktion som genomfördes 1926 övertogs DHJ i praktiken av Stockholm - Roslagens järnvägar (SRJ), men man lät DHJ leva vidare som eget bolag.
Förstatligad 1951. Statligt bolag (SRJ-koncernen) till 1959. Persontrafiken nedlagd 1960. Breddad från Dannemora till Gimo genom treskensspår 1961. Fortsättningen från Gimo till Hargshamn breddad 1970. Normalspårig järnväg Hargshamn - Hallstavik, byggd av SJ, öppnad 1977.


 SRJ * ULNJ

Copyright © Stig Lundin 1999-2004