Bv 10 Ålkistan


Km


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv

Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare
1898-1899
K J R Karlsson
1852
Bv Solsta 87
Avliden 99
Familjen
1900-1913>
Gustaf Vilhelm Holm
1864
E bv 97


1927-1932>
G A Henrikssin
1885
Bv 55 Länna Kvarn 22

Copyright © Stig Lundin 2010